Vrtání studní v měkkých nesoudržných horninách:    

Vrtání v jíluNabízíme vrtání technologií přímým vodním výplachem. Tato  speciální technologie vrtání je vhodná hlavně pro jíly s polohami písků, jemnozrnných písčitých štěrků, písků samotných, zahliněných štěrků, nebo rozpadavých jílovcových břidlic. Touto metodou jsem schopen vrtat do hloubky až 62 m.

 

Poptávka vrtané studny

 

Technologie vrtání  přímým vodním výplachem znamená, že: napuštěná a zahuštěná voda je čerpána ze tří propojených nádrží (ne z vykopané díry) do vrtu a vrací se zpět do nádrží s vyvrtanou horninou, která se usazuje na dně těchto nádrží, takže kolem vrtné soupravy je čisto. Vyplavená hornina se vybírá a odváží v  kolečku na předem určené místo na stavbě. Vrtám  pevnýma speciálníma vrtnýma tyčema prům. 89 x 6mm od švédské firmy Atlas Copco, takže vrt je rovný a PVC-U pažení (trubky) s centrátorama po vyvrtání spouštím  do vrtu volně. Při práci na pozemku, pokud je to nutné,  chodím po podlážkách a paletách, aby se co nejméně poškodil okolní terén. Do vrtů zavádím perforované PVC-U pažnice prům. 125mm (trubky) s atestem na pitnou vodu a zafixovanými filtry (jen tam, kde jsou písky), které zároveň s obsypem říčním kamenivem frakce 4-8mm  a zprávným čerpáním zabrání zanášení PVC-U pažnic jemným pískem a tím pádem vydírání hydrauliky Vašeho ponorného čerpadla + centrátory, které zajišťují vystředění a stejnoměrné obsypání PVC-U pažnic tříděným říčním kamenivem frakce 4-8 mm. Po zhotovení vrtu provádím okamžitě čištění vodního přítoku několikrát opakovaně čistou vodou ze svých nádrží a pak čerpáním vody z vrtu vč. měření vydatnosti vodního zdroje. Čištění vody ve vrtu zásadně nenechávám na zákazníkovi z důvodu mé záruky. Až když je hotovo, stěhuji se pryč s vrtnou soupravou. Pro měření hladiny při čerpání ve vrtu používám měřící pásmo na konci se sondou, která když je ve vodě dává zvukový a světelný signál. Během vrtání výplachem je minimální hluk, protože hydraulické motory mé vrtné soupravy pohání většinou elektrický třífázový proud ze stavby, RD atd. a silné výplachové čerpadlo pohání spalovací motor značky Honda, které dělají dohromady o 50% menší hluk než běžná sekačka na trávu, proto je možné  vrtat i přes noc.        

V  NEKONEČNÝCH LEPIVÝCH JÍLECH A PÍSKÁCH VRTAT PŘÍKLEPEM (technologií vrtání do skály) A VYFUKOVAT  VYVRTANOU HORNINU TLAKOVÝM VZDUCHEM ZE SILNÉHO KOMPRESORU JE HOLÝ NESMYSL, O ČEMŽ SE PŘESVĚDČILY MNOZÍ - strašný nepořádek kolem vrtné soupravy, problémy s vytáhnutím vrtného nářadí z vrtu, chaos.

VÝHODY TECHNOLOGIE:  1) vrt v tekutých pískách a jílech se nezavře při vrtání ani po vytažení vrtných tyčí, 2) jíl se nelepí na nářadí, 3) vrtaná hornina (jíl ze štěrkem a písek, ) je beze zbytku vyplavována z vrtu, 4) jíl se nerozpouští a je vyplavován z vrtu v pevném stavu, 5) do vrtu se nedostane vzduch, který by uvedl do pohybu nesoudržné vrstvy písků, štěrků a který zapřičiňuje kalení vody,   6) vodní přítok ve  vrtu mám brzy po vyvrtání a vystrojení čistý bez sedimentu, 7) kolem vrtu se nehromadí vyvrtaná hornina a upravený trávník lze přikrýt i tvrdými kartony z krabic 8) a na konec ručím za  vydatnost vodního přítoku bez známky kalu na základě provedené čerpací zkoušky s výsledkem = KVALITNÍ DÍLO BEZ REKLAMACÍ A OSTUDY !!!

NEVÝHODA  = zdlouhavá přípravava na vrtání s vykládáním a zpětným nakládáním viz:            1) vykládání velkého množství výrobního arzenál z valníku PRAGA V3S a přívěsu,                                2) v různém terénu usazení do vodováhy tří nádrží, výplachového čerpadla s vyloženou a ukotvenou vrtnou soupravou s propojením hadicema, 3) napouštění nádrží vodou s jejím zahuštěním a promícháním několikrát během vrtání a pomalém vytahováním vrtných tyčí 4) roznesení palet a podlážek kolem techniky, 5) zafiksování filtrů kolem perforované části PVC-U trubek vč. centrátorů v dílně, 6) dovoz a vyložení říčního tříděného kameniva 4-8mm - obsypu,  7) po ukončení vodního díla a ne jen po něm - vyčištění nádrží a hadic od vrtané horniny, 8) zpětné odpojení, smotání velkého množství hadic na vodu, kabelů a zpětné naložení všeho nářadí s veškerou technikou.                                                                                                        

POZOR !!!

Vrtání v jílech s polohami písků a písčitých štěrků je nákladnější a časově náročnější na přípravu a zodpovědné zhotovení díla než-li příklepové vrtání v pevném skalním útvaru, aby při čerpání šla neustále z vrtu čistá voda. Ošizený vrt nebo studna, ze kterého majitel čerpá neustále kalnou vodu a ničí  si tak své ponorné čerpadlo, nelze opravit.  JÁ DÁVÁM ZÁRUKU, ŽE PO MÉM ODJEZDU OD ZHOTOVENÉHO DÍLA ZA POUŽITÍ TÉTO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO JÍLY, PÍSKY A ROZPADAVÉ JÍLOVCE BUDETE ČERPAT ABSOLUTNĚ ČISTOU VODU BEZ ZNÁMKY KALU ! PŘI ZHOTOVOVÁNÍ VRTU TOUTO TECHNOLOGIÍ NENÍ ZAPOTŘEBÍ, ABY VALNÍK S PŘÍVĚSEM STÁL NA PARCELE, POKUD NA NÍ NENÍ DOSTATEK MÍSTA, NEBO BY HROZILO VYJEŽDĚNÍ KOLEJÍ NA JIŽ UPRAVENÉM TRÁVNÍKU. A PROTOŽE ŽÁDNÝ TAKTO ZHOTOVENÝ VRT NENÍ VČ. PŘÍPRAV, VYČIŠTĚNÍ A ČERPACÍ ZKOUŠKY HOTOV ZA JEDEN NEBO DVA DNY, NENECHÁVÁM SVOU TECHNIKU A NÁŘADÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ DOZORU A PROTO JE DOVEZEN K TECHNICE MŮJ PLNĚ VYBAVENÝ PRACOVNÍ KARAVAN.

 

Pro přehled uvádíme orientační minimální ceny vrtaných studní. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Antonín Doseděl
Uhřičice 206
752 01 Kojetín
okres Přerov

Jsme plátci DPH

E-mail:
info@studny-dosedel.cz

CZ mob: 00420 602 845 548
00420 723 167 611

SK mob: 00421 908 475 766

Návštěvnost stránek

102929
Studny Doseděl