Vrtané studny - Antonín Doseděl

Jsme malá rodinná firma a na trhu působíme od roku 1996. Hlavním zaměřením naší firmy je zhotovování jen nových kvalitně vystrojených vrtů pro studny, a ne jen ve skále. VRTÁM STUDNY HLAVNĚ V JÍLECH S POLOHAMI PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A SILNĚ NAVĚTRALÝCH NESOUZDRŽNÝCH BŘIDLIC S PÍSEMNOU ZÁRUKOU ČISTÉ VODY BEZ OBSAHU PÍSKU s minimální hloubkou 20m z technických důvodů, dostatečného přítoku a vysokým vodním sloupcem. Při vrtání v jílech a pískách za použití speciální technologie vrtání vyplavováním horniny se kolem vrtu a vrtné soupravy nehromadí vyvrtaná hornina a nekopou sedimentační díry vedle vrtné soupravy pro napuštění výplachové vody k vrtání, která by se do půdy vsákla za velice, velice dlouhou dobu.

Voda ve vrtu po mém odjezdu je bez obsahu písku, aby se neničilo čerpadlo. Zodpovědné zhotovení vodního díla vč. čištění vody ve vrtu, čerpací zkouška, vyhledání místa vodního zdroje (místa vrtání) a vystavení předávacího protokolu je samozřejmostí. NABÍZÍM POCTIVOU PRÁCI JIŠTĚNOU PÍSEMNOU SMLOUVOU ČERPANÉ VODĚ BEZ OBSAHU PÍSKU A MNOŽSTVÍ ČERPANÉ VODY MINIMÁLNĚ 2000 LITRŮ/24HOD.

Výhody vrtané studny

  • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
  • Vysoká životnost studny
  • Stabilní přítok i v období slabých srážek
  • Jímání kvalitnějších podzemních vod přes perforované
  • PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
  • Důkladné oddělení povrchové vody od vodního přítoku z hlubších horizontů
  • Snadná konstrukce studny
  • Náklady úměrné výsledku
  • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných
Poptávka vrtané studny