Drobečková navigace

Úvod > Vrtané studny > Vrtání studní ve skalních útvarech

Vrtání studní ve skalních útvarech

Vrtání do skalV tomto případě se jedná o rotačně příklepové vrtání ponorným vrtacím kladivem na konci vrtných tyčí, jehož příklep a vynášení materiálu z vrtu pohání tlakový vzduch z kompresoru. Jedná se o nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak vrtat ve skalních a poloskalních útvarech (žula, pevné jílovcové a pískovcové břidlice, vápence apod.). Vrtání touto metodou provádím do hloubky 70 m.

 

Poptávka vrtané studny

 

Čím kratší je vrstva jílu a svahových sedimentů (pokryvného útvaru) nad souvislou skálou, nebo poloskalním útvarem (pevné jílovcové břidlice), tím je vystrojení vrtu méně nákladné. Na úvod vrtám šnekem do jílu  Ø 230 mm a pak příklepem do hlinitokamenitého sedimentu Ø 185 mm, abych po té zpevnil právě tuto horní část vrtu (předvrt)   PVC-U trubkou Ø 200 mm a dále potom Ø 160 mm s rychletvrdnoucí cementovou zálivkou v mezikružích a oddělil tak jíly s kamenama od čisté-pevné skály, nebo jílovce. Dále pak pokračuji ve vrtání Ø 150 mm v pevné - tvrdé hornině až projedu pukliny ve kterých teče voda do vrtu.  Po vyvrtání Ø 150mm spouštím volně do vrtu PVC-U trubky Ø 110 x 4,2mm (tlakové) s atestem na pitnou vodu, které obsypu tříděným říčním kamenivem frakcí 4-8mm a nad obsyp nasypu granulovaný bentonit (suchý jíl), který zaliji opět speciální rychletvrdnoucí cementovou zálivkou až po okraj. Bentonit (suchý jíl) zalitý cementovou zálivkou a zatížený  štěrkem začne boptnat, roztahovat se a tak je vrt tak utěsněn, že  do něj nepronikne žádná povrchová voda. Potom do vystrojeného vrtu spustím své čerpadlo  se sondou na speciálním měřícím pásmu, kterou zjistím v kolika metrech se drží, nebo  kolísá při čerpání vodní hladina a kdy mám čerpadlo vypnout. Po čtyřhodinové (někdy i delší) čerpací zkoušce a vytažení čerpadla vystavím předávací protokol. Síla vodního přítoku ve vrtu se dá vysledovat během  vrtání.  Pokud je přítok ve vrtu tak silný, že ho nelze vyčerpat, pak je také velice brzy čerpáním vyčištěn a zase naopak, když je přítok ve vrtu méně vydatný a musí se čerpat s přestávkama.                                                                

UPOZORNĚNÍ:

Díky tomuto postupu a správnému systémemu čerpání zajišťuji čistotu čerpané vody brzy po zhotovení vrtu a předcházím tak vniknutí povrchové vody do vrtu a kalení již vyčištěné  vody.                                        

Ve vrtu, který není dostatečně hluboko utěsněn a zpevněn cementovou zálivkou a bentonitem  (utěsněn v tomto případě např. z hlinitokamenitých sedimentů  až minimálně 2m do souvislé skály, nebo v pevné jílovcové břidlice),  se neustále kalý voda při deštích a sněhových oblevách a kal neustále klesá na dno vrtu až ho může ucpat.  Výsledkem toho jsou  zavalená, nebo vydřená čerpadla ve vrtech a kontaminace vodního zdroje !!! Ke kalení vody ve vrtech v jílovcích a prachovcích dochází pokud se voda vyčerpává z vrtu až do konce. Pokud tomuto vyčepávání dochází opakovaně, vodní přítok se sníží až na konec přestane do vrtu úplně téci a obejde ho širokým obloukem.

 

Pro přehled uvádím orientační ceny vrtaných studní. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte  kontaktovat.