Vrtané studny

Kvalitně zhotovené vrtané studny představují stabilní zdroj vody s vysokou životností, vhodné pro všechny geologické profily. V praxi existují dva typy studní – kopané studny a vrtané studny. Na rozdíl od studní kopaných, které jsou většinou závislé na dešťových srážkách, vrtané studny sahající do mnohem větších hloubek,  jímají podzemní vodu i z několika puklin, nebo horninových zvodnělých pásem  a nejsou tedy závislé na srážkách, což zaručuje vyšší stabilitu, kvalitu a dlouhodobou vydatnost vodního přítoku.  Zásoba u kopaných studní je k ničemu "pokud nemají dostatečný přítok" a je nutné je prohlubovat o další a další metry protože se opět snížila hladina. Takové "kopané studny" můžou sloužit  maximálně jako vodojem-zásobárna vedle hlubších  vrtaných studní se silnějším přítokem s čímž se většina lidí nechce smířit, ale na konec není jiného východiska.

Instalace vrtané studny je prostorově úspornější a významně šetrnější k bezprostřednímu okolí vrtu, což je nezanedbatelnou výhodou v případě umístění studny do již ustáleného prostředí, jako jsou upravené pěstěné zahrady apod. Vrtané studny jsou vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a taktéž pro soukromé podniky a obce. Prohlédněte si naší vrtnou soupravu.

 

Výhody vrtané studny

  • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
  • Vysoká životnost studny bez zanášení
  • Stabilní přítok i v období slabých srážek
  • Jímání kvalitnějších podzemních vod přes perforované PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
  • Důkladné  oddělení povrchové vody od vodního přítoku z hlubších horizontů
  • Snadná konstrukce studny
  • Náklady úměrné výsledku
  • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných

Poptávka vrtané studny

 

Jak se vrtají  studny vč. výstroje:

Vrtání v pevných horninách

Vrtání v horninách

Vrtání v nesoudržných horninách

Vrtání v jílu

Antonín Doseděl
Uhřičice 206
752 01 Kojetín
okres Přerov

Jsme plátci DPH

E-mail:
info@studny-dosedel.cz

CZ mob: 00420 602 845 548
00420 723 167 611

SK mob: 00421 908 475 766

Návštěvnost stránek

099960
Studny Doseděl