Vrtané studny - Antonín Doseděl

OD ROKU 1996 HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM FIRMY JSOU NOVÉ STUDNIČNÍ VRTY VČ. VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE SE ZÁRUKOU. TAKÉ VRTÁME VE SKÁLE, ALE HLAVNĚ V JÍLECH S POLOHAMI PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A SILNĚ ZVĚTRALÝCH NESOUDRŽNÝCH BŘIDLIC S PÍSEMNOU GARANCÍ PŘÍTOKU ČISTÉ VODY BEZ OBSAHU PÍSKU.

Při našem vrtání v jílech a pískách za použití naší vychytané speciální technologie vrtání, se nám kolem vrtu a vrtné soupravy nehromadí vyvrtaná hornina, nekopeme sedimentační díry s odtokovou strouhou vedle vrtné soupravy pro napuštění zahuštěné vody k vrtání jako konkurence, nečistíme vodu ve vrtu tlakovým vzduchem z kompresoru, který postříká blátem Váš pozemek.  Ani zahuštěná voda, kterou vytlačí obsyp (tříděné říční kamenivo frakce 4-8mm z Dunaje) z PVC-U trubky neteče na zem kolem vrtné soupravy, nebo strouhou do vykopané díry. 

Naše studniční vrty jsou zhotoveny vrtným nástrojem o průměru 192mm, který v měkkých jílech a pískách rychlou rotací i při vytahování vrtných tyčí zvětší průměr na víc než 200mm. Do vrtů spouštíme volně PVC trubky s hrdly prům. 125mm s atestem pro pitnou vodou a sílou stěny 6 a 4mm  se speciálním filtrem, centrátory a kalníkem (plná trubka na konci vrtu). Studniční voda je akumulovaná  v píscích a štěrcích. PVC trubka je po vyvrtání spuštěna  až pod samotný přítok.                

Zodpovědné zhotovení vodního díla vč. čištění vody ve vrtu, čerpací zkoušky (měření množství přitékající vody do studničního vrtu), vyhledání místa vodního zdroje (místa vrtání) a vystavení předávacího protokolu je naší rutinou. KVALITA DÍLA JE NAVÍC POJIŠTĚNA  PÍSEMNOU SMLOUVOU O DÍLO - O ČERPANÉ VODĚ BEZ OBSAHU PÍSKU A MNOŽSTVÍ  MINIMÁLNĚ 2.000 LITRŮ/24HOD. 

Výhody našich studničních a průzkumných vrtů:

 • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
 • Stabilní přítok i v období slabých srážek
 • Jímání kvalitnějších podzemních vod z hlubších horninových vrstev
 • PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
 • Důkladné oddělení povrchové vody těsnící jílovou zátkou od hlubšího vodního přítoku.
 • Dovoz vrtné soupravy 2 t na PRAGA V3S s hydraulickou rukou HR3001, přívěsu do 3,5t, nebo kompresoru 2,5t. Dovoz malého karavanu s tříděným kamenivem  VW Transporter 5, nebo do terénu LADA-NIVA 4x4 s přívěsem.
 • Garance vrácení peněz v případě neúspěchu 
 • Výrazně nižší poškození terénu než u většiny konkurence (žádné strouhy a díry plné vody pro vyplavení hornin) při vrtání v jílech a pískách vodním výplachem. 
 • Zajištění vypracování hydrogeologického posudku a projektu na studnu - kontakt
 • Zajištění vyřízení stavebního povolení 
 • Vypracování předávacího protokolu s parametry studničního vrtu  po čerpací zkoušce za účasti objednatele na místě.
Poptávka vrtané studny