Vrtané studny - Antonín Doseděl

Jsme malá rodinná firma a na trhu působíme od roku 1996. HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM FIRMY JSOU NOVÉ STUDNIČNÍ VRTY VČ. VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE SE ZÁRUKOU I V JÍLECH S POLOHAMI PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A SILNĚ NAVĚTRALÝCH NESOUZDRŽNÝCH BŘIDLIC S PÍSEMNOU ZÁRUKOU ČISTÉ VODY BEZ OBSAHU PÍSKU

Při našem vrtání v jílech a pískách za použití speciální technologie vrtání, vyplavováním horniny, se nám kolem vrtu a vrtné soupravy nehromadí vyvrtaná hornina a nekopeme sedimentační díry s odtokovou strouhou vedle vrtné soupravy pro napuštění výplachové vody k vrtání, která se do půdy sama nevsákne s vyvrtanou horninou ani za rok.  Naše studniční vrty jsou zhotoven vrtným nástrojem o průměru 192mm, který v měkých jílech a pískách rychlou rotací i při vytahování vrtných tyčí zvětší průměr na víc než 200mm. Do vrtů spouštíme volně PVC trubky prům. 125mm s atestem pro pitnou vodou a sílou stěny 6 a 4mm  s filtrem, centrátory a kalníkem (plná trubka na konci vrtu) uzavřeným  zátkou, aby se po obsypání, utěsnění a čerpání nedostával písek do PVC trubky. Hrdlové spoje jsou lepeny a jištěny  trhacími nerez ocelovými nýty proti vysmeknutí vzduchovou nýtovačkou.                                       

Voda ve vrtu po našem odjezdu s vrtací technikou je bez obsahu písku, který by jinak obrušoval hydraulickou část studničního čerpadla. Zodpovědné zhotovení vodního díla vč. čištění vody ve vrtu, čerpací zkouška (měření množství přitékající vody do studničního vrtu), vyhledání místa vodního zdroje (místa vrtání) a vystavení předávacího protokolu je samozřejmostí. NAŠE POCTIVÁ PRÁCE JIŠTĚNÁ PÍSEMNOU SMLOUVOU O DÍLO O ČERPANÉ VODĚ BEZ OBSAHU PÍSKU A MNOŽSTVÍ ČERPANÉ VODY MINIMÁLNĚ 2000 LITRŮ/24HOD. 

 

Výhody vrtané studny

  • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
  • Vysoká životnost studny
  • Stabilní přítok i v období slabých srážek
  • Jímání kvalitnějších podzemních vod
  • PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
  • Důkladné oddělení povrchové vody od vodního přítoku z hlubších horizontů
  • Snadná konstrukce studny
  • Náklady úměrné výsledku
  • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných
Poptávka vrtané studny