Vrtané studny - Antonín Doseděl

Jsme malá rodinná firma a na trhu působíme od roku 1996. HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM FIRMY JSOU NOVÉ STUDNIČNÍ VRTY VČ. VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE SE ZÁRUKOU I V JÍLECH S POLOHAMI PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A SILNĚ NAVĚTRALÝCH NESOUZDRŽNÝCH BŘIDLIC S PÍSEMNOU ZÁRUKOU ČISTÉ VODY BEZ OBSAHU PÍSKU

Při vrtání v jílech a pískách za použití speciální technologie vrtání vyplavováním horniny se kolem vrtu a vrtné soupravy nehromadí vyvrtaná hornina a u nás se nekopou sedimentační díry vedle vrtné soupravy pro napuštění výplachové vody k vrtání, která by se do půdy jen tak nevsákla. Studniční vrt je zhotoven vrtným nástrojem o průměru 192mm, který v měkých jílech a pískách rychlou rotací i při vytahování vrtných tyčí zvětší průměr na víc než 200mm. Do vrtů jsou spouštěny volně PVC trubky prům. 125mm s atestem pro styk s pitnou vodou a sílou stěny 6 a 4mm  s filtrem, centrátory a kalníkem (plná trubka na konci vrtu) uzavřeným  zátkou, aby se do PVC trubky (pažnice) po obsypání a utěsnění, nedostával písek. Hrdlové spoje jsou lepeny a jištěny  trhacími nerez ocelovými nýty prům. 4mm proti vysmeknutí profi vzduchovou nýtovačkou.                                       

Voda ve vrtu po odjezdu techniky je bez obsahu písku, který by jinak obrušoval hydraulickou část čerpadla. Zodpovědné zhotovení vodního díla vč. čištění vody ve vrtu, čerpací zkouška (měření množství přitékající vody do studničního vrtu), vyhledání místa vodního zdroje (místa vrtání) a vystavení předávacího protokolu je samozřejmostí. POCTIVÁ PRÁCE JIŠTĚNÁ PÍSEMNOU SMLOUVOU O DÍLO O ČERPANÉ VODĚ BEZ OBSAHU PÍSKU A MNOŽSTVÍ ČERPANÉ VODY MINIMÁLNĚ 2000 LITRŮ/24HOD.

 

Výhody vrtané studny

  • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
  • Vysoká životnost studny
  • Stabilní přítok i v období slabých srážek
  • Jímání kvalitnějších podzemních vod
  • PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
  • Důkladné oddělení povrchové vody od vodního přítoku z hlubších horizontů
  • Snadná konstrukce studny
  • Náklady úměrné výsledku
  • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných
Poptávka vrtané studny