Vrtané studny - Antonín Doseděl

Prodej vrtné soupravy a příslušenství

 

OD ROKU 1996 HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM FIRMY JSOU NOVÉ STUDNIČNÍ VRTY VČ. VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE SE ZÁRUKOU. TAKÉ VRTÁME VE SKÁLE, ALE HLAVNĚ V JÍLECH S POLOHAMI PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A SILNĚ ZVĚTRALÝCH NESOUDRŽNÝCH BŘIDLIC S PÍSEMNOU GARANCÍ PŘÍTOKU ČISTÉ VODY BEZ OBSAHU PÍSKU.

Při našem vrtání v jílech a pískách za použití naší vychytané speciální technologie vrtání, se nám kolem vrtu a vrtné soupravy nehromadí vyvrtaná hornina, nekopeme sedimentační díry s odtokovou strouhou vedle vrtné soupravy pro napuštění zahuštěné vody k vrtání jako konkurence, nečistíme vodu ve vrtu tlakovým vzduchem z kompresoru, který postříká blátem Váš pozemek.  Ani zahuštěná voda, kterou vytlačí obsyp (tříděné říční kamenivo frakce 4-8mm ) z PVC-U trubky neteče na zem kolem vrtné soupravy, nebo strouhou do vykopané díry. 

Naše studniční vrty jsou zhotoveny vrtným nástrojem o průměru 192mm, který v měkkých jílech a pískách rychlou rotací i při vytahování vrtných tyčí zvětší průměr na víc než 200mm. Do vrtů spouštíme volně PVC trubky s hrdly prům. 125mm s atestem pro pitnou vodou a sílou stěny 6 a 4mm  se speciálním filtrem, centrátory a kalníkem (plná trubka na konci vrtu). Studniční voda je akumulovaná  prostorově v píscích a štěrcích.                 

Zodpovědné zhotovení vodního díla vč. čištění vody ve vrtu, čerpací zkoušky (měření množství přitékající vody do studničního vrtu), vyhledání místa vodního zdroje (místa vrtání) a vystavení předávacího protokolu je naší rutinou. KVALITA DÍLA JE NAVÍC POJIŠTĚNA  PÍSEMNOU SMLOUVOU O DÍLO - O ČERPANÉ VODĚ BEZ OBSAHU PÍSKU A MNOŽSTVÍ  MINIMÁLNĚ 2.000 LITRŮ/24HOD. 

Výhody našich studničních a průzkumných vrtů:

 • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
 • Stabilní přítok i v období slabých srážek
 • Jímání kvalitnějších podzemních vod z hlubších horninových vrstev
 • PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
 • Důkladné oddělení povrchové vody těsnící jílovou zátkou od hlubšího vodního přítoku.
 • Dovoz vrtné soupravy 2 t na PRAGA V3S s hydraulickou rukou HR3001, přívěsu do 3,5t, nebo kompresoru 2,5t. Dovoz malého karavanu s tříděným kamenivem  VW Transporter 5, nebo do terénu LADA-NIVA 4x4 s přívěsem.
 • Garance vrácení peněz v případě neúspěchu 
 • Výrazně nižší poškození terénu než u většiny konkurence (žádné strouhy a díry plné vody pro vyplavení hornin) při vrtání v jílech a pískách vodním výplachem. 
 • Zajištění vypracování hydrogeologického posudku a projektu na studnu - kontakt
 • Zajištění vyřízení stavebního povolení 
 • Vypracování předávacího protokolu s parametry studničního vrtu  po čerpací zkoušce za účasti objednatele na místě.
Poptávka vrtané studny