Drobečková navigace

Úvod > Vrtané studny

Vrtané studny

Kvalitně zhotovené vrtané studny představují stabilní zdroj vody s vysokou životností, vhodné pro všechny geologické profily. V praxi existují dva typy studní – kopané studny a vrtané studny. Na rozdíl od studní kopaných, které jsou většinou závislé na dešťových srážkách, vrtané studny sahající do mnohem větších hloubek,  jímají podzemní vodu i z několika puklin, nebo horninových zvodnělých pásem  a nejsou proto závislé na srážkách, což zaručuje vyšší stabilitu, kvalitu a dlouhodobou vydatnost vodního přítoku.  Zásoba u kopaných studní je k ničemu "pokud nemají dostatečný přítok" a je nutné je prohlubovat o další a další metry, protože se opět snížila hladina. Takové "kopané studny" můžou sloužit  maximálně jako vodojem-zásobárna vedle hlubších  vrtaných studní se silnějším přítokem s čímž se většina lidí nechce smířit, ale na konec není jiného východiska.

Instalace vrtané studny je prostorově úspornější a významně šetrnější k bezprostřednímu okolí vrtu, což je nezanedbatelnou výhodou v případě umístění studny do již ustáleného prostředí, jako jsou upravené pěstěné zahrady apod. Vrtané studny jsou vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a taktéž pro podniky a obce. Prohlédněte si naší vrtnou soupravu.

Výhody vrtané studny

  • Nesrovnatelně vyšší přítoky než-li u studny kopané
  • Vysoká životnost studny bez zanášení
  • Stabilní přítok i v období slabých srážek
  • Jímání kvalitnějších podzemních vod přes perforované PVC-U trubky s atestem na pitnou vodu
  • Důkladné  oddělení povrchové vody od vodního přítoku z hlubších horizontů
  • Snadná konstrukce studny
  • Náklady úměrné výsledku
  • Výrazně nižší poškození terénu než u studní kopaných

Poptávka vrtané studny

Jak vrtám studny vč. výstroje